Aktualności

Ogólne

Warsztaty edukacyjne z zakresu kultury pasterskiej w Wiśle

Warsztaty edukacyjne są przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swą wiedzę z zakresu kultury pasterskiej: duchowej i materialnej, historii, obrzędów i tradycji. Prowadzone przez osoby profesjonalnie przygotowane w tematach i posiadające odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną.

4 sierpnia warsztaty edukacyjne poświęcone kulturze pasterskiej odbyły się w Muzeum Beskidzkim w Wiśle

Na początek uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się ze zbiorami związanymi z pasterstwem (sałasznictwem beskidzkim) zgromadzonymi w Muzeum. Są tu zgromadzone oryginalne przedmioty owczarskie dotyczące życia codziennego na sałaszu. (gospodarstwie pasterskim)

Następnie pan Józef Michałek reprezentujący partnera projektu Stowarzyszenie Delta Partner przedstawił ideę powstania projektu Szlak Kultury Wołoskiej, zapisy projektowe oraz w prezentacji, wprowadził zgromadzonych słuchaczy w ogólną wiedzę dotyczącą kultury pasterskiej.

Kolejne wystąpienie dotyczyło historii sałasznictwa na Wisły. W przeszłości była to wieś posiadająca największą ilość sałaszy (gospodarstw pasterskich wspólnotowego wypasu letniego) i zaprezentowała bogaty zbiór dokumentów archiwalnych, spisy sałaszy i ich udziałowców, zapisy z urbarzy książęcych. Jej wystąpienie było szeroko komentowane i wywołało wiele pytań na które pani Małgorzata Kiereś udzielała odpowiedzi.

Kolejny wykład dotyczył współczesnej praktyki bacowania o którym opowiadał baca Piotr Kohut z Koniakowa. Poruszał on zagadnienia związane z budowaniem wspólnoty pasterskiej, zawiązywania porozumień z gazdami, właścicielami owiec jak i rolnikami właścicielami ziemi na której prowadzony jest wypas. Przedstawił ogólne zasady funkcjonowania gospodarstwa pasterskiego i  perspektywy stojące przed tą działalnością.

Zagadnienia związane z dziedzictwem przyrodniczym łąk, pastwisk górskich i hal przedstawili przedstawiciele Stowarzyszenia Górecki Klub Przyrodniczy, którzy od wielu lat zajmują się wpływem prowadzenia gospodarki rolnej i pasterskiej na zachowanie siedlisk łąkowych i występowanie rzadkiej roślinności oraz zielnych gatunków chronionych. Wystąpienia prelegentów urozmaicone były występami grupy śpiewaczej prezentującej męskie śpiewy pasterskie, zaś po wystąpieniach dotyczących teoretycznych zagadnień związanych z kulturą pasterską kapela Ochodzita prezentowała muzykę beskidzką i śpiewy towarzyszące obrzędom pasterskim i zabawom na sałaszu.

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020