Aktualności

Ogólne

Wołosi na ziemi lubaczowskiej

W niedzielę 7 października 2018 r. Zespole Cerkiewnym w Radrużu zrealizowana została inicjatywa oddolna pt.:„Wołosi na ziemi lubaczowskiej”. Wydarzenie rozpoczęło się od otwarcia wystawy o tym samym tytule. Tematyka wystawy skupiona została na śladach dawnej bytności Wołochów na terenach współczesnego powiatu lubaczowskiego, których najwięcej zachowało się w nazewnictwie. Wystawa, po której oprowadził jej kurator Janusz Mazur – etnografa w Muzeum Kresów w Lubaczowie, wzbogacona została o przedmioty związane z kulturą pasterską. Wykład o zajęciach ludności we wsiach na prawie wołoskim wygłosił historyk, badacz lokalnej historii – dr Zygmunt Kubrak. Prezentacji pszczelarstwa dokonał Franciszek Szynal, właściciel pasieki w Niemstowie, opowiadał o współczesnych i tradycyjnych sposobach hodowli pszczół. Hodowlę owiec zaprezentowała Agnieszka Kapel. Zainteresowani mieli możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego „Łowcy miodu” poświęconego tradycyjnym metodom hodowli pszczół. Dzieci mogły skorzystać z materiałów plastycznych, gier i zabaw, także multimedialnych, zajęcia przygotowane zostały przez Barbarę Kubrak – edukatora muzealnego w Muzeum Kresów w Lubaczowie. W ciągu całego wydarzenia goście zwiedzali wystawę korzystali z przygotowanych atrakcji. Także ci, którzy dołączyli później mogli skorzystać ze stale dostępnych prezentacji hodowli owiec i pszczół, zajęć edukacyjnych oraz zwiedzić wystawę. W trakcie trwania wydarzenia można było również zwiedzić cerkiew pw. św. Paraskewy.


 

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020