Aktualności

Zajęcia w terenie "Różnorodność przyrody karpackich lasów"

20 października 2018 r. w Zagrodzie Magija w godzinach 10.00 – 14.30 przeprowadzone zostały zajęcia w terenie pod hasłem "Różnorodność przyrody karpackich lasów - zajęcia w terenie”. Poprowadził je leśnik i miłośnik karpackich lasów, znawca flory i fauny bieszczadzkiej z Nadleśnictwa Baligród - Marcin Scelina. W zajęciach wzięło udział 25 osób, które po raz pierwszy miały okazję poznać bieszczadzki las z innej perspektywy, gdyż prowadzący zwracał uwagę uczestników na bardzo nietypowe rzeczy. Pokazywał efekty działalności bobrów na terenach podmokłych, pokazywał rzadkie gatunki roślin, porostów i zwierząt, opowiadając  wiele ciekawostek związanych z życiem zwierząt. Pokazał ślady na drzewach bytności w terenie niedźwiedzia, które z czasem prowadzą do powstania gawr w jodłach. Przedstawił również charakterystyczne zmiany w krajobrazie, w którym dominowało pasterstwo. Uczestnicy zatem wiele dowiedzieli się w sposób praktyczny o bioróżnorodności karpackich lasów.Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020