Aktualności

Triedy v oblasti „Rozmanitosť prírody karpatských lesov“

20. októbra 2018 sa uskutočnili v oblasti Magija Farm od 10.00 do 14.30 hodiny v teréne pod heslom „Diverzita prírody karpatských lesov - aktivity v teréne“. Viedol ich majster a nadšenec karpatských lesov, odborník na flóru a faunu Bieszczadského lesa z oblasti Baligród - Marcin Scelina. Na hodinách sa zúčastnilo 25 ľudí, ktorí po prvýkrát mali možnosť spoznať Bieszczadský les z inej perspektívy, pretože učiteľ upozornil účastníkov na veľmi neobvyklé veci, ukázal účinky bobra v mokradiach, ukázal zriedkavé druhy rastlín, lišajníkov a zvierat, veľa rozprával zvedavosť súvisiaca so životom zvierat Ukázala na stromoch prítomnosti medveďa stopy, ktoré postupom času viedli k vzniku gawier v jedľach, a tiež predstavila charakteristické zmeny v krajine, v ktorej dominovalo ovčiarstvo, a preto sa účastníci veľa naučili o praktickom spôsobe biodiverzita karpatských lesov.Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020