Aktualności

Ogólne

Zbór Wołoski

Całe wydarzenia rozpoczęło się o godz. 12.00  zawiązaniem zboru czyli symbolicznym wbiciem w ziemie ciupag/obuszków, sygnałem z trombit, rogów oraz modlitwą Anioł Pański, którą poprowadził Ambasador Ziem Górskich  ks. Władysław Zązel wraz z Kapelanem ZP OGŻ ks. Adamem Ciapką.

Głównym punktem programu było poświęcenie i umieszczenie pamiątkowej tablicy przedstawiającej cztery laski bacowskie wraz z bacówką  w miejscu najstarszej bacówki na Hali Baraniej. Pamiątkowa tablica została zamocowana na kamieniach z dawnych krud*. Historię miejsca opowiedział baca Piotr Kohut z Koniakowa. Wmurowanie tablicy miało symboliczny wymiar oddania pamięci przodkom oraz uczczenia jubileuszu 80 - lecia Otwarcia Wzorcowej Bacówki na Hali Baraniej. Po poświęceniu tablicy, odmówieniu modlitwy w intencji zmarłych baców i juhasów, została oddana salwa honorowa przez grupę rekonstrukcyjną Beskidzcy Harnasie, rozpalona watra oraz złożony  został na znak pamięci o przodkach, znaleziony na hali stary obuszek/ciupaga. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele górali Śląskich i Żywieckich m.in. Członkowie ZP Oddziału Górali  Żywieckich, Bacowie, Juhasi, Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK", którzy w tym dniu byli gospodarzami na Hali Baraniej.   Nie zabrakło muzyki tradycyjnej w wykonaniu zespołów regionalnych tj.  "Koniaków" z Koniakowa, "Spod Kikuli" oraz ZPiT im. Józefa Szczotki "Wierchy " z Milówki. Dopełnieniem uroczystości był krótki koncert muzyki archaicznej w wykonaniu Kapeli "Wałasi" oraz przemowa Pana Władysława Motyki  o spotkaniu na Hali Baraniej, poświęceniu Wzorcowej Bacówki w 1937 roku.  O godzinie 15.00 była degustacja potraw regionalnych w oparciu o produkty pochodzenia owczego oraz  pokaz wyrobu sera metodą tradycyjną. Dopełnieniem dnia było odtańczenie tańca wołoskiego/pasterskiego. Nad całą imprezą jako konferansjerzy czuwali: Małgorzata Filary  z Kamesznicy i Józef Michałek z Istebnej. * Kupa kamieni często usypywana w miejscach granicznych

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020