Produkt turystyczny

Trasa ikon

Trasa ikon

Opis produktu

RODZAJ TRASY: rowerowa

DŁUGOŚĆ TRASY: ok. 90 km  

PROFIL WYSOKOŚCIOWY: 


PRZEBIEG TRASY:

Nová Sedlica – Uličské Krivé – Ulič – Ruský Potok – Topoľa – VN Starina – Jalová – Stakčín - Kalná Roztoka – Ubľa – Dúbrava – Šmigovec – Hrabová Roztoka – Strihovce - Obserwatorium Astronomiczne na Kolonickim sedle   

OPIS TRASY:  

1 dzień

Nová Sedlica, miejscowość która jest wysunięta najdalej na wschód w całej Słowacji, stąd również można wyjść czerwonym szlakiem na trójstyk granic SK-PL-UA na górze Krzemieniec (1221m n.p.m.). W domu kultury znajduje się sala wystawowa z artefaktami związanymi z kulturą wołoską.Jadąc na południe, dojeżdżamy do Ulickie Krivé, gdzie znajduje się drewniana cerkiew greckokatolicka z 1778 roku z pięknym ikonostasem z XVIII wieku.

 

Kolejną miejscowością jest Ulič, gdzie w centrum mamy miniaturowy park drewnianych cerkwi w skali 1:10 z okolicznych wiosek; można zaplanować sobie jaką cerkiew chcemy zobaczyć w oryginale. Oprócz tego nad miejscowością mamy ścieżkę edukacyjną „Drzwi do Połonin", gdzie m.in. możemy się dowiedzieć,  jak rozpoznać zwierzęta po tropach. Wyjeżdżając z Uliča po prawej będziemy mieć odgałęzienie do wsi rusińskiej Ruský Potok, w której znajduje się cerkiew drewniana prawosławna pw. św. Michała Archanioła z drugiej połowy XVII wieku. 

 

Jadąc dalej za Kolbasovem mamy kolejne rozwidlenie, które doprowadzi nas do Topoľa, znajduje się tam cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła z 1700 roku. Cerkiew jest położona na wzniesieniu po prawej stronie od drogi, piękne podcienia wokół budynku dodają cerkwi uroku. W Topoli znajduje się również pomnik Aleksandra Duchnowycza, który urodził się tutaj i żył w latach 1803-1865. Był on księdzem greckokatolickim i narodowym działaczem rusińskim, inicjatorem dążeń Rusinów do stworzenia autonomicznego państwa oraz twórcą pierwszego rusińskiego elementarza.

 

Powrót do skrzyżowania i teraz czeka nas wspinaczka na przełęcz Karcába (500 m n.p.m.), przejeżdżamy przez miejscowość Príslop, gdzie znajduje się cmentarz wojskowy z I wojny światowej; po dotarciu na przełęcz zjeżdżamy już w kierunku zalewu Starina mijając po drodzę piękną odkrywkę fliszu karpackiego. Zalew Starina powstał w 1987 roku i jest to największy na Słowacji a zarazem w Europie Środkowej zbiornik wody pitnej, zaopatruje on wiele miast w wschodniej Słowacji, m.in. Preszov czy Koszyce. Strefa dookoła zbiornika jest chroniona i nie wolno biwakować oraz uprawiać sportów wodnych, niedaleko zapory nad drogą znajduje się punkt widokowy dla turystów. Sama zapora położona na rzece Cirocha jest typu ziemnego (sypana) o wysokości 50 m i długości 345 m. 

 

Za zaporą mamy odgałęzienie do wsi Jalova, gdzie również znajduje się drewniana cerkiew pw. św. Jerzego zbudowana w 1792 r. Cerkiew ta w 2001 roku została rozebrana i na nowo zestawiona , ponieważ była w bardzo złym stanie. Wracając z drogi głównej dojeżdżamy do Stakčína. 

    

2 dzień 

 

Ruszamy domiejsowości Kalná Roztoka, ze Stakčína jedziemy w kierunku na Ubľa i później odbijamy w lewo na lokalną drogę do Klenovej. Znajduje się tutajna wzgórzu drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela z XVIIIw., warto zwrócić uwagę na ikonę Ostatniej Wieczerzy w ikonostasie: na stole przy którym zasiada Chrystus z apostołami, znajdują się same łyżki.

 

Jadąc dalej przez Klenová , dojeżdżamy do głównej drogi na Ubľa, w miejscowości tej skręcamy w prawo na Sobrance. Kolejne rozgałęzienie znajduje się w miejscowości Dubrava, tam skręcamy w prawo, by po 4 km dojechać do Šmigovec. Znajduje się tutaj nowo odremontowana drewniana cerkiew grekokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego  z 1894r. Obecnie znajduje się w środku galeria sztuki cerkiewnej, do zobaczenia są też malowidła na deskach starej świątyni.Dwa km obok w Hrabová Roztoka również mamy cerkiew drewnianą pw. św. Bazyliego Wielkiego zbudowaną w XVIIIw. Podobnie jak w Šmigovcu cerkiew ta w latach 50. XX w. została zamieniona na cerkiew prawosławną, dopiero po zmianach politycznych wróciła w ręce grekokatolików. Obecnie obiekt z powodu braku wiernych nie jest użytkowany.

 

Wracając do Šmigovec skręcamy w lewo i jedziemy pod górę na stoki pasma Wyhorlatu. Mijając Strihovce wjeżdżamy na drogę gruntową za żółtym szlakiem turystycznym, po chwili dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo. Objeżdżamy główne pasmo Wyhorlatu i jedziemy stokówką, która dawniej była nasypem leśnej kolejki wąskotorowej wybudowanej za czasów austro-węgierskich. Dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie w prawo w dół odchodzi droga asfaltowa, skręcamy i po ok. 1,5 km dojeżdżamy do Obserwatorium oraz Planetarium Astronomicznego na Kolonickim Sedle, gdzie wieczorem możemy przez teleskop pooglądać gwiazdy w Parku Ciemnego Nieba - Połoniny. 


Dodatkowe informacje

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020