Jánošíkove dni v Terchovej

Kategoria: Kultura

Festival - Jánošíkove dni v Terchovej - začali organizovať nadšenci pastierskej kultúry už v 60. rokoch a od roku 1992 sa festival stal medzinárodným podujatím. Koncerty sa konajú v amfiteátri, ktorý pojme až 6 000 divákov. Vďaka festivalu môžete spoznať ľudovú hudbu, úžitkové umenie, umelecké diela, prezentovať fotografie, remeslá. Dôležitou súčasťou programu je slávnostný koncert a omša pre „nositeľov ľudových tradícií“. Jedinečná atmosféra festivalu znamená, že sem prichádzajú mnohí hostia z Poľska, Maďarska a Českej republiky. Festival sa koná začiatkom augusta a trvá celý víkend. Cenník podujatí je rôznorodý a vstupné sa pohybuje od 25 eur za celú akciu až po 9 eur za jeden deň.

Dane kontaktowe

Link do strony

https://www.janosikovedni.sk/

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020