Tatranský národný park - Tatranský národný park

Kategoria: Príroda

Tatranský národný park je najstaršou chránenou krajinou. V Tatrách môžeme rozlíšiť tri základné pásma - Západné Tatry, Vysoké Tatry a Belianske Tatry. Severné hranice tatranského parku sa tiahnu pozdĺž slovensko-poľskej hranice. Karpatským oblúkom prechádza park Gerlachovským štítom (2655 m nad morom) a 16 ďalšími vrcholmi, ktoré prevyšujú výšku 2 500 m. Hoci hrebeň Vysokých Tatier v Tatranskom národnom parku je iba 26 km, je zároveň najchladnejšou a najvyššie položenou oblasťou Slovenska. Vysoké Tatry sú pohorie s dokonale vyvinutými ľadovcovými tvarmi (kotly, morény). K najznámejším ľadovcovým dolinám vo Vysokých Tatrách patrí Údolie Koprowa, Cicha, Mięguszowiecka, Staroleśna a Malé údolie studenej vody, Jaworowa, Údolie Bielej vody a Zelené údolie Kieżmarska. Park má asi 100 jazier, z ktorých najväčšie je rybník Wielki Hińczowy.

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020