Aktualności

Ogólne

Cykl warsztatów serowarskich

W ramach inicjatywy oddolnej w dniach pomiędzy 17 a 25 września 2018 r. w Bacówce położonej na obszarze dawnej wsi Caryńskie zorganizowano cykl 5 warsztatów serowarskich. Głównym celem przedsięwzięcia było przypomnienie, podtrzymanie i rozpowszechnienie  dziedzictwa kulturowego, związanego z kulturą wołoską, tradycją serowarską, jak również promocja regionu oraz wspieranie tradycji. Warsztaty składały się z części teoretycznej, w której wykonawca  omówił zagadnienia związane m.in. z higieną doju, oceną mleka jako surowca, składem mleka, rolą podpuszczki w produkcji mleczarskiej, przedstawił najważniejsze kwestie związane z produkcją serów zgodnie z tradycjami dawnej kultury pasterskiej. Następnie miejsce miała część praktyczna podczas której uczestnicy mogli przyglądać się pracy juhasów obserwować zwierzęta w naturalnym środowisku i z pomocą eksperta wykonać własnoręcznie sery dodając do nich naturalne zioła także według własnej kompozycji. W trakcie zajęć przewidziany był bufet, podczas które go można było spróbować różnych gatunków serów. Po zakończonych warsztatach, każdy z uczestników otrzymał paczkę serów, którą mógł zabrać ze sobą do domu aby i domownicy mogli skosztować tych lokalnych mlecznych wyrobów.
Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020