Aktualności

Ogólne

Cykl wydarzeń w Besku

Od 17 września 2018 roku do 10 października 2018 roku w Besku zorganizowany został cykl wydarzeń dla mieszkańców gminy popularyzujących wiedzę na temat kultury wołoskiej.  

Przez młodzież i wolontariuszy przygotowane zostały plansze przybliżające Wołochów, ich szlak migracyjny, zajęcia, kulturę i tradycję. Do przygotowania plansz wykorzystano informacje pozyskane ze stron internetowych.  

25 września 2018 roku odbyła się wycieczka do Gospodarstwa Ekologicznego „FIGA” znajdującego się w Mszanie, dawnej łemkowskiej wsi założonej w XV wieku na prawie wołoskim. Działa tam od wielu lat Certyfikowane Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne „FIGA” o powierzchni 130 ha. Zajmuje się ono hodowlą kóz i produkcją koziego nabiału, w tym sera koziego wołoskiego naturalnego, sera koziego wołoskiego wędzonego. Uczestnicy wycieczki zwiedzili oborę, w której przebywają kozy oraz poznali sposób dojenia kóz. Następnie zapoznali się ze sposobem wyrobu serów, a na koniec mieli możliwość degustacji produktów wytwarzanych w gospodarstwie. W wycieczce wzięło udział 20 osób.  

W dniach 27, 28 września oraz 5, 8, 9 października odbyły się warsztaty kulinarne, w których udział wzięło 15 osób. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z tradycyjnym przetwórstwem mleka krowiego i wypiekiem chleba oraz zapoznali się z dawniej używanymi do wypieku chleba i przetwórstwa mleka narzędziami (m. in.: łopata, pociask, dzieża, maśniczka – takich nazw używa się w Besku) oraz uszyli z tetry worki serowe. Przygotowywali ciasto chlebowe i piekli chleb w blaszkach. Z mleka „zbierali” śmietanę, z której w maśniczkach ubijali masło. Ogrzewali mleko, z którego później robili twaróg.  

29 września miała miejsce „Pasterska Biesiada”, w której udział wzięli mieszkańcy Gminy Besko. Dodatkową atrakcją była prezentacja trombity - ludowego instrumentu dętego w kształcie prostej rury lub zagiętej nieco na końcu, sięgającej do 4 metrów długości używanego jako pasterska trąba wydająca głęboki, niski dźwięk. Uczestnicy biesiady dowiedzieli sięz czego wykonana jest trombita oraz mogli posłuchać jej brzmienia. Przygotowany został również pasterski poczęstunek m. in.: sery kozie, twaróg, żółte sery, pieczony swojski chleb, proziaki, masło. Wszyscy, którzy przybyli na biesiadę spędzili miło czas przy muzyce, tańcach i wspólnym śpiewaniu.  

W ramach inicjatywy został opracowany i wydany folder, który wraz z wcześniej wymienionymi wydarzeniami przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat Wołochów, ich kultury, zwyczajów, dziedzictwa kulturowego.


Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020