Aktualności

Ogólne

SZCZYRK – Redyk Beskidzki

Ako sa líši oscypek od redykołkówa? Kedy sa záznam začína a aké rituály ho sprevádzajú? Ako sa v minulosti strihali ovce a čo sa vyrába z ich rúna? Dozvedeli ste sa to pri návšteve Szczyrku 9. júla.

Akcia sa konala na Námestí svätého Jakuba, ktoré je v úplnom centre mesta. Hlavnými prvkami boli hudobné vystúpenia a súťaže pre deti, ako aj možnosť pozorovať tradičné techniky spojené s kultúrnou pastvou. Účastníci sa mohli aktívne zúčastňovať na atrakciách organizovaných v rámci projektu. Podujatie bolo obohatené o tradičnú prehliadku výroby syrov spojenú s prednáškou o pastve a špecifikách chovu oviec v Beskydách, ako aj o workshopy vedené beskidskými remeselníkmi - spôsoby výroby syra, pastierske tradície a nástroje používané v minulosti na výrobu syrov. boli predstavené strihanie oviec a na čo sa vlna používala

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020