Atrakcje

Architektura

Szlak Kultury Wołoskiej jest szlakiem dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego związanego z tradycjami wołoskimi w Karpatach. Szlak ma charakter międzynarodowy i prowadzi wzdłuż całego łuku Karpat, podążając śladami wędrówek i osadnictwa wołoskiego oraz łącząc miejsca o żywych tradycjach pasterskich. Na turystów czeka wiele atrakcji!

Muzeum regionalne „Na Grapie” Jaworzynka, Beskid Śląski

Dawna kurlawo chałupa to obiekt pochodzący z 1920 r

Jeleśnia 225, Beskid Żywiecki

Dom usytuowany tuż przy głównej drodze w centrum Jeleśni.

Stara Karczma, Jeleśnia, Beskid Żywiecki

Karczma uznawana jest prawdopodobnie za najstarszy tego typu obiekt. pochodzi bowiem z I poł. XVII...

Krzyżowa, Beskid Żywiecki

Dom wykonany z ciosanych bali, przykryty dachem dwuspadowym. Ściana szczytowa szalowana, deski...

Dom drewniany Krzyżowa, Beskid Żywiecki

Dom drewniany obity eternitem. Jednoizbowy obiekt, którego wejście prowadzi przez werandę do...

Muzeum Stara Chałupa, Milówka, Beskid Żywiecki

Zabytkowa chałupa pochodzi z 1739r. prawdopodobnie jest jednym z najstarszych budynków...

Leśniczówka Stary Dwór, Złatna, Ujsoły, Beskid Żywiecki

Zabytkowy obiekt zbudowany z modrzewia w 1876r. przez Habsburgów, który służył Zarządowi...

Enklawa budownictwa drewnianego przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle

Otwarcie ekspozycji nowych obiektów architektury drewnianej Beskidów miało miejsce w 2010r.

Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie zgromadzono najciekawsze przykłady...

Żywiecki Park Etnograficzny: Etnopark

To jedno z najmłodszych w Polsce muzeów na wolnym powietrzu.

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Park w Zubrzycy Górnej wywodzi swój początek od najbardziej reprezentatywnego obiektu jakim jest...

Muzeum Wsi Kysuckiej

​Jest to jeden z największych tego typu muzeów na wolnym powietrzu na Słowacji

Współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020